MENU (8)

Kanye West - No Child Left Behind - Ukuhunyushwa kwesiZulu (Ingoma)

No child left behind. No child left behind
No child left behind. No child left behind. No child left behind
Back again, I used my back against the wall
Never called on y'all, never count on y'all


Kanye West - No Child Left Behind (Ingoma)

No child left behind. No child left behind
No child left behind. No child left behind. No child left behind
Back again, I used my back against the wall
Never called on y'all, never count on y'all
Always count on God
Back again, I used my back against the wall
Never called on y'all, never count on y'all
Always count on God

[Chorus: Kanye West & Sunday Service Choir]
He's done miracles on me
He's done miracles on me
He's done miracles on me


He's done miracles on me
He's done miracles on me
He's done miracles on me


Kanye West - No Child Left Behind - Ukuhunyushwa kwesiZulu (Ingoma)


Ayikho ingane eshiywe ngemuva. Ayikho ingane eshiywe ngemuva