MENU (11)

Nomfundo Moh - Soft Life - English Translation (Lyrics)

Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)
Qo qo qo qo qo, sivulele


Nomfundo Moh - Soft Life (Lyrics)

Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)
Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)

Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)
Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)

[Verse 1]
Masihlale phansi scobelelane ngolwaz esinalo
Silekelelane, kumel’ impil’ ibenjalo
Oh please, oh please
Uma kufeswa, ngicel’ ung'khumbule nam' (Ngibize ngiyozama nami)
Oh please, oh please
Makujatshulwa ngibize ngijabule nami (Mas'jabule sonke)
Ngifis’ ukphil’ impil’ engcono
Ngivulele ngicela ung'vulele

[Chorus]
Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandleNathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)
Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)

Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)
Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)

[Verse 2]
Ngicela ningiphathe man hey


Uma nilibangise, kwanhliziyo ngise
Bath’ ubumnand’ abupheli
Ngicela ningiphathe man hey
Uma nishawa umoya, ningabi nonya makholwa
Woza, woza mngani
Sibong’ impilo kulesi skhathi
Sitshekedule njengamathole
Ungang’ncishi i-nice life
Woza, woza mngani (Mhlobo sondela)
Sibong’ impilo kulesi skhathi (Sondela)
Sitshekedule njengamathole
Ungang’ncishi i-nice life

[Chorus]


Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)
Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)

Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)
Qo qo qo qo qo, sivulele
Ningasivaleli ngaphandle
Nathi sifun’ ukuphil’ i-soft life (Soft life)


Nomfundo Moh - Soft Life - English Translation (Lyrics)Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)
Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)

Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)
Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)


[Verse 1]
Let's sit down and share the information we have
Help each other, life must be this way
Oh please, oh please
If so, please remember me too (Call me and I'll try)
Oh please, oh please
Let me be happy and call me happy (Let's all be happy)
I wish you a better life
Open it for me please open it for me

[Chorus]
Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)


Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)

Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)
Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)

[Verse 2]
Please treat me man hey
If you go, I'm heartbroken


Bath’s fun never ends
Please treat me man hey
If you are blown away, do not be cruel to the believers
Come, come friend
Thank you for your health at this time
We crawled like calves
Don't underestimate the nice life
Come, come friend (Friend come closer)
Thank you for your health this time (Come closer)
We crawled like calves
Don't underestimate the nice life

[Chorus]
Every now and then, open up


Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)
Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)

Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)
Every now and then, open up
Do not shut us out
We also want to live a soft life (Soft life)