MENU (C)

Taylor Swift - Question...? - Български превод (Текст)

I remember! Good girl, sad boy
Big city, wrong choices
We had one thing goin' on
I swear that it was somethin'

#sanderlei #TaylorSwift #Question #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Question...? (Текст)

I remember! Good girl, sad boy
Big city, wrong choices
We had one thing goin' on
I swear that it was somethin'
Cause I don't remember who I was
Before you painted all my nights
A color I've searched for since
But one thing after another
Fucking situation, circumstances, miscommunications
And I have to say, by the way
I just may like some explanations

[Chorus]
Can I ask you a question?
Did you ever have someone kiss you in a crowded room
And every single one of your friends was making fun of you
But fifteen seconds later, they were clapping, too?
Then what did you do?
Did you leave her house in the middle of the night? Oh
Did you wish you'd put up more of a fight? Oh
When she said it was too much
Do you wish you could still touch her?
It's just a question

[Verse 2]
Half-moon eyes, bad surprise
Did you realize out of time?She was on your mind
With some dickhead guy
That you saw that night
But you were on something
It was one drink after another
Fucking politics and gender roles
And you're not sure and I don't know
Got swept away in the grey
I just may like to have a conversation

[Chorus]
Can I ask you a question?
Did you ever have someone kiss you in a crowded room
And every single one of your friends was making fun of you


But fifteen seconds later, they were clapping, too?
Then what did you do?
Did you leave her house in the middle of the night? Oh
Did you wish you'd put up more of a fight? Oh
When she said it was too much
Do you wish you could still touch her?
It's just a question

[Bridge]
Does it feel like everything's just like second best
After that meteor strike?
And what's that that I heard
That you're still with her? That's nice
I'm sure that's what's suitable


And right, but tonight

[Chorus]
Can I ask you a question? (Can I ask you a question?)
Did you ever have someone kiss you in a crowded room (In a crowded room)
And every single one of your friends was making fun of you (Was making fun of you)
But fifteen seconds later, they were clapping, too?
Then what did you do? (Do)
Did you leave her house in the middle of the night? Oh
Did you wish you'd put up more of a fight? Oh (More of a fight)
When she said it was too much
Do you wish you could still touch her?
It's just a question


Taylor Swift - Question...? - Български превод (Текст)Спомням си! Добро момиче, тъжно момче
Голям град, грешен избор
Имахме едно нещо да продължи
Кълна се, че е нещо
Защото не си спомням кой бях
Преди да рисувате през всичките ми нощи
Цвят, който търся оттогава
Но едно нещо след друго
Шибана ситуация, обстоятелства, неправилно общуване
И трябва да кажа, между другото
Просто може да ми хареса някои обяснения

[Припев]
Може ли да ти задам въпрос?


Имали ли сте някога някой да ви целуне в претъпкана стая
И всеки един от приятелите ви се подиграваше с вас
Но петнадесет секунди по -късно те също пляскаха?
Тогава какво направи?
Напуснахте ли къщата й посред нощ? О.
Искахте ли да се борите повече? О.
Когато тя каза, че е твърде много
Искате ли все още да можете да я докоснете?
Това е просто въпрос

[Стих 2]
Половин лупс, лоша изненада
Осъзнахте ли време?
Тя беше на ума ти


С някакъв човек с дикхед
Че видяхте тази нощ
Но ти беше на нещо
Това беше една напитка след друга
Шибани политики и роли на половете
И не сте сигурни и не знам
Пометено в сивото
Просто може да ми се иска да разговарям

[Припев]
Може ли да ти задам въпрос?
Имали ли сте някога някой да ви целуне в претъпкана стая
И всеки един от приятелите ви се подиграваше с вас
Но петнадесет секунди по -късно те също пляскаха?


Тогава какво направи?
Напуснахте ли къщата й посред нощ? О.
Искахте ли да се борите повече? О.
Когато тя каза, че е твърде много
Искате ли все още да можете да я докоснете?
Това е просто въпрос

[Мост]
Чувства ли се, че всичко е точно като втори най -добър
След този метеорен удар?
И какво чух, че чух
Че все още си с нея? Това е хубаво
Сигурен съм, че това е подходящо
И правилно, но тази вечер[Припев]
Може ли да ти задам въпрос? (Може ли да ти задам въпрос?)
Имали ли сте някога някой да ви целуне в претъпкана стая (в претъпкана стая)
И всеки един от приятелите ви се подиграваше с вас (се подиграваше на вас)
Но петнадесет секунди по -късно те също пляскаха?
Тогава какво направи? (Do)
Напуснахте ли къщата й посред нощ? О.
Искахте ли да се борите повече? О (повече от битка)
Когато тя каза, че е твърде много
Искате ли все още да можете да я докоснете?
Това е просто въпросSanderlei Sanderlei

#sanderlei