MENU (C)

The Happiest Girl - BLACKPINK 「Текст」 - Български превод

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed

#BLACKPINK #lyrics #블랙핑크 #sanderlei #TikTok #REMIX


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Текст」

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed
Echo with the sound of madness
I can't remember why we try

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no
[Chorus: Lisa, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter


Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop thе tears if I want to
But tonight, I'll be the happiеst girl in the world
You'll see like it never happened

[Verse 2: Rosé, Lisa]
Don't make us saints, we're wards of pain
The past and a perfect picture
There's no one else to blame this time
Don't change the truth, we can't undo
The high we chase, steal the crash, no


You're not the one who gets to cry

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no

[Chorus: Jennie, Jisoo, Rosé]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to


But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
[Bridge: Lisa, Jisoo]
All it takes is a smooth pop of a bottle top
To fix a heart, a broken heart, baby
All it takes is a little rollin' paper
Take us to the start, go back to the start

[Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to


I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Текст」 - Български превод


Не ми държи ръката, не ме молете
Не казвайте, че ще стигнем чрез това
Ако съм толкова красива, тогава защо?
Вратите, които забихме, чиниите, които разбихме
Ехо със звука на лудостта
Не мога да си спомня защо се опитваме

[Пред-хор: jisoo]
Сърцето ми иска само те


В момента, в който кажете не
[Припев: Лиза, Джисо, Джени]
Но тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света
Ще видите, че няма значение
Тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света
Ще видите така, сякаш никога не се е случвало
Мога да спра сълзите, ако искам
Мога да спра сълзите, ако искам
Мога да спра сълзите, ако искам
Но тази вечер ще бъда щастливото момиче на света
Ще видите така, сякаш никога не се е случвало

[Стих 2: Розе, Лиза]
Не ни правете светии, ние сме отделения на болка


Миналото и перфектна картина
Този път няма кой друг да обвинява
Не променяйте истината, не можем да отменим
Високото, което гоним, откраднахме катастрофата, не
Ти не си този, който ще плаче

[Пред-хор: jisoo]
Сърцето ми иска само те
В момента, в който кажете не

[Припев: Джени, Джисо, Розе]
Но тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света
Ще видите, че няма значение
Тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света


Ще видите така, сякаш никога не се е случвало
Мога да спра сълзите, ако искам
Мога да спра сълзите, ако искам
Мога да спра сълзите, ако искам
Но тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света
Ще видите така, сякаш никога не се е случвало
[Мост: Лиза, Jisoo]
Всичко, което е необходимо, е гладък поп от горната част на бутилката
За да оправя сърце, разбито сърце, скъпа
Всичко, което е необходимо, е малко хартия
Вземете ни в началото, върнете се в началото

[Припев: Розе, Джисо, Джени]
Но тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света


Ще видите, че няма значение
Тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света
Ще видите така, сякаш никога не се е случвало
Мога да спра сълзите, ако искам
Мога да спра сълзите, ако искам
Мога да спра сълзите, ако искам
Но тази вечер ще бъда най -щастливото момиче на света
Ще видите така, сякаш никога не се е случвалоBLACKPINK - Shut Down (Lyrics) - Translation's Links

#sanderlei