MENU (C)

The broken side of my heart - Български превод - Taylor Swift 「Текст」

Your simple reply, kept me up all night
I didn't have a rose, to pick the petals from
So I decided "he loves me not"
And I wondered if above, somehow I was saved

#BLACKPINK #lyrics #Thebrokensideofmyheart #TaylorSwift #sanderlei #TikTok #REMIX


The broken side of my heart 「Текст」 - Taylor Swift

Your simple reply, kept me up all night
I didn't have a rose, to pick the petals from
So I decided "he loves me not"
And I wondered if above, somehow I was saved
I have no choice but to trust it
No way there was an error made

[pre-Chorus]
Inside is a notion
You would have taken my emotions
And danced and swayed, in your limber way
And taken your final bow
On my unsteady stage


[Chorus]
Nevertheless, I would have taken that chance
Bettеr than the rest
What's my palm if it's an empty hand?
Was I too wisе to never let it start?
Or should I have tripped and stumbled through the dark?
And if you pulled the rope and caught me by surprise
Would the fall be enough to make me cry?

[Refrain]
I'm safer here, better to be apart
But I wonder how you'd look
On the broken side of my heart


[Verse 2]
Am I worthy of an explanation?
I've lost every game I've played
And just when I'm strong enough to try again
I'm not offered a beginning, but unlimited ends

[Chorus]
Nevertheless, I would have taken that chance
Better than the rest
What's my palm if it's an empty hand?
Was I too wise to never let it start?
Or should I have tripped and stumbled through the dark?
And if you pulled the rope and caught me by surprise
Would the fall be enough to make me cry?


[Refrain]
I'm safer here, better to be apart
But I wonder how you would shine
On the broken side of my heart

[Bridge]
Just one glance at you, should not be free
The way I see it, untouchable beauty
Rosy cheeks, so worthy
Soft lips, devine
To stand back and play it safe, am I ahead of my time?
Never have I seen a tightrope, so intriguing
Just to steady myself one time
Across the leaning beam


I thought I'd maybe
Give it one chance
Now I'm not so sure, I take a different stance

[Verse 3]
What did I do?
Did I say too much? Am I not cool?
I've led myself to a dry pond
And it wouldn't take long for me to drown
I know I'd drown
And you'd never stay around
[Chorus]
Nevertheless, I would have taken that chance
Better than the rest


What's my palm if it's an empty hand?
Was I too wise to never let it start?
Or should I have tripped and stumbled through the dark?
And if you pulled the rope and caught me by surprise
Would the fall be enough to make me cry?

[Refrain]
I'm safer here, better to be apart
But I wonder how you would shine
On the broken side of my heart

[Outro]
The broken
I'm not broken


The broken
Still I'm broken


The broken side of my heart - Български превод - Taylor Swift 「Текст」


Вашият прост отговор, поддържа ме цяла нощ
Нямах роза, да взема венчелистчетата
Затова реших "той ме обича"
И се зачудих дали по -горе, някак си бях спасен
Нямам друг избор, освен да му се доверя
Няма начин да се направи грешка

[Пред-хор]
Вътре е понятие
Бихте ми взели емоциите
И танцуваше и се люлееше по твоя начин


И взехте последния си поклон
На моята нестабилна сцена
[Припев]
Въпреки това, щях да се възползвам от този шанс
Bettеr от останалите
Каква е моята дланта, ако е празна ръка?
Бях ли твърде мъдър, за да не позволя да започне?
Или трябваше да се спъна и да се спъна през тъмното?
И ако сте издърпали въжето и ме хванаха изненадано
Дали падането ще бъде достатъчно, за да ме накара да плача?

[Въздържа]
Тук съм по -безопасен, по -добре да съм разделен
Но се чудя как ще изглеждаш


От разбитата страна на сърцето ми

[Стих 2]
Достоен ли съм за обяснение?
Загубих всяка игра, в която съм играл
И точно когато съм достатъчно силен, за да опитам отново
Не ми се предлага начало, но неограничени цели

[Припев]
Въпреки това, щях да се възползвам от този шанс
По -добре от останалите
Каква е моята дланта, ако е празна ръка?
Бях ли твърде мъдър, за да не го оставя да започне?
Или трябваше да се спъна и да се спъна през тъмното?


И ако сте издърпали въжето и ме хванаха изненадано
Дали падането ще бъде достатъчно, за да ме накара да плача?
[Въздържа]
Тук съм по -безопасен, по -добре да съм разделен
Но се чудя как бихте блестяли
От разбитата страна на сърцето ми

[Мост]
Само един поглед към вас, не трябва да е свободен
Начинът, по който го виждам, недосегаема красота
Розови бузи, толкова достойни
Меки устни, devine
За да се отдръпна и да го играя безопасно, изпреварва ли времето си?
Никога не съм виждал каприз, толкова интригуващ


Само да се укрепя един път
През наклонената греда
Мислех, че може би съм
Дайте му един шанс
Сега не съм толкова сигурен, заемам различна позиция

[Стих 3]
Какво направих?
Казах ли твърде много? Не съм ли готин?
Водих се в сухо езерце
И нямаше да ми отнеме много време да се удавя
Знам, че съм се удавил
И никога не бихте останали наоколо
[Припев]


Въпреки това, щях да се възползвам от този шанс
По -добре от останалите
Каква е моята дланта, ако е празна ръка?
Бях ли твърде мъдър, за да не го оставя да започне?
Или трябваше да се спъна и да се спъна през тъмното?
И ако сте издърпали въжето и ме хванаха изненадано
Дали падането ще бъде достатъчно, за да ме накара да плача?

[Въздържа]
Тук съм по -безопасен, по -добре да съм разделен
Но се чудя как бихте блестяли
От разбитата страна на сърцето ми

[Outro]


Счупените
Не съм счупен
Счупените
Все пак съм счупенYouTube - TOP 50

#sanderlei