MENU (C)

Best Friends - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Български превод

Honey, I can see you when you reachin' out for moon
If it was only rational until it all becomes
A feelin' of the past, livin' under the summer Sun
But baby, you're an animal, love has just begun

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Best Friends - 5 Seconds of Summer 「Текст」

Honey, I can see you when you reachin' out for moon
If it was only rational until it all becomes
A feelin' of the past, livin' under the summer Sun
But baby, you're an animal, love has just begun
Take me as I am and I will take you as you are
You call me on my shit and my jaw is on the floor
I love to have somebody never filter what they say
And I can feel it comin' like a planet till the day

[Pre-Chorus: Luke]
Silver linings, golden shinin'
Perfect timing now
[Chorus: All]


Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face
I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
Mеmories I hope to keep safe
And I lovе to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Post-Chorus: Luke]
Holdin' on

[Verse 2: Michael]
Love is like a poem written on a bathroom wall


A decorated list of all the things you've felt before
It's not a perfect narrative, there's beauty in mistakes
There's time to love somebody who won't try to change your way
I remember waitin' on the calm before the storm
Back when we were on the other side of twenty-four
Take me to the place where everybody knows our names
It's better late than never, baby, I don't wanna wait

[Pre-Chorus: Michael]
For silver linings, golden shinin'
Perfect timing now
[Chorus: All]
Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face


I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
Memories I hope to keep safe
And I love to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Pre-Chorus: Luke]
Silver linings, golden shinin'
Perfect timin' now (Oh-oh-oh)

[Chorus: All, Luke]
Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face


I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
I got the best friends in this place
And I love to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Outro: Luke]
I got the best friends in this place


Best Friends - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Български превод


Скъпа, мога да те видя, когато стигаш за луна
Ако беше само рационално, докато всичко не стане
Усещане от миналото, живеещо под лятното слънце
Но скъпа, ти си животно, любовта току -що е започнала


Вземете ме такъв, какъвто съм и ще ви взема такъв, какъвто сте
Обаждаш ми се на лайна ми и челюстта ми е на пода
Обичам някой никога да не филтрира това, което казват
И усещам, че е като планета до деня

[Пред-хор: Лука]
Сребърни облицовки, златисто шинин
Перфектно време сега
[Припев: Всички]
Спомени, надявам се да запазя в безопасност
И аз живея за този поглед на лицето ти
Имам най -добрите приятели на това място
И аз държа на
Мермории се надявам да запазя в безопасност


И обичам да те обичам, за Бога
Имам най -добри приятели на това място
И аз държа на

[Пост-хор: Лука]
Задържайте на

[Стих 2: Майкъл]
Любовта е като стихотворение, написано на стената на банята
Декориран списък на всички неща, които сте чувствали преди
Това не е перфектен разказ, има красота в грешките
Има време да обичаш някой, който няма да се опита да ти промени пътя
Спомням си, че чаках на спокойствието преди бурята
Назад, когато бяхме от другата страна на двадесет и четири


Заведете ме на мястото, където всички знаят нашите имена
По -добре е късно, отколкото никога, скъпа, не искам да чакам

[Пред-хор: Майкъл]
За сребърни облицовки, Golden Shinin '
Перфектно време сега
[Припев: Всички]
Спомени, надявам се да запазя в безопасност
И аз живея за този поглед на лицето ти
Имам най -добрите приятели на това място
И аз държа на
Спомени, надявам се да запазя в безопасност
И аз обичам да те обичам, за Бога
Имам най -добри приятели на това място


И аз държа на

[Пред-хор: Лука]
Сребърни облицовки, златисто шинин
Перфектно време сега (о-о-о-о)

[Припев: Всичко, Лука]
Спомени, надявам се да запазя в безопасност
И аз живея за този поглед на лицето ти
Имам най -добрите приятели на това място
И аз държа на
Имам най -добрите приятели на това място
И аз обичам да те обичам, за Бога
Имам най -добри приятели на това място


И аз държа на

[Outro: Лука]
Имам най -добрите приятели на това мястоYouTube - TOP 50

#sanderlei