MENU (C)

CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Български превод

I built it from the ground up just to watch me burn it down
I gotta keep the party goin', ain't no fadin' out
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Текст」

I built it from the ground up just to watch me burn it down
I gotta keep the party goin', ain't no fadin' out
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now
I try to keep my head above the ocean of my doubt
I'm feeling like a dreamer, don't ya try to wake me now
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

[Chorus: Luke, All]
Lookin' for myself in the passenger's side
Travelin' to the edge till I get this right
Tryna find the city with the brightest sky


How you gonna get there, get there?
Always lookin' back and I don't know why
Something always there in the back of my mind
Everybody's livin' on a one-way ride
How you gonna gеt there, get thеre?
[Verse 2: Luke, All]
I feel like I'm a tiger in the circus, breathing in
Every time I jump it's gettin' higher, never ends
Oh, my life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

[Chorus: Luke, All]
Lookin' for myself in the passenger's side
Travelin' to the edge till I get this right


Tryna find the city with the brightest sky
How you gonna get there, get there?
Always lookin' back and I don't know why
Something always there in the back of my mind
Everybody's livin' on a one-way ride
How you gonna get there, get there?

[Instrumental Bridge]

[Outro: All, Luke]
(Ah, ah)
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now
My life's just a carousel spinnin' around


I play again just to keep from stoppin' it now


CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Български превод


Построих го от земята, само за да ме гледам как го изгарям
Трябва да поддържам партито, не съм изпаднал
Животът ми е просто въртележка, която се върти наоколо
Играя отново, само за да не го спирам сега
Опитвам се да държа главата си над океана на съмнението ми
Чувствам се като мечтател, не се опитвайте да ме събудите сега
Животът ми е просто въртележка, която се върти наоколо
Играя отново, само за да не го спирам сега

[Припев: Лука, всички]
Гледам за себе си от страната на пътника
Пътувайте до ръба, докато не разбера това правилно


Опит да намери града с най -яркото небе
Как ще стигнеш там, стигнаш там?
Винаги изглеждам назад и не знам защо
Нещо винаги там в задната част на ума ми
Всички се оживяват на еднопосочно каране
Как ще получите там, ще разберете?
[Стих 2: Лука, всички]
Имам чувството, че съм тигър в цирка, вдишвайки
Всеки път, когато скоча, става все по -високо, никога не свършва
О, животът ми е просто въртележка, която се върти наоколо
Играя отново, само за да не го спирам сега

[Припев: Лука, всички]
Гледам за себе си от страната на пътника


Пътувайте до ръба, докато не разбера това правилно
Опит да намери града с най -яркото небе
Как ще стигнеш там, стигнаш там?
Винаги изглеждам назад и не знам защо
Нещо винаги там в задната част на ума ми
Всички се оживяват на еднопосочно каране
Как ще стигнеш там, стигнаш там?

[Инструментален мост]

[Outro: Всички, Лука]
(Ах ах)
Животът ми е просто въртележка, която се върти наоколо
Играя отново, само за да не го спирам сега


Животът ми е просто въртележка, която се върти наоколо
Играя отново, само за да не го спирам сегаYouTube - TOP 50

#sanderlei