MENU (C)

Loser - Charlie Puth 「Текст」 - Български превод

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser

#BLACKPINK #lyrics #Loser #CharliePuth #sanderlei #TikTok #REMIX


Loser - Charlie Puth 「Текст」

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 1]
I just might get a little too drunk
So, I won't think about us (Uh)
I don't think about what (Uh)
We could have been, and


I stay up, like, three or four nights
So I won't dream about us (Uh)
I wake up with no luck (No)
I just can't win
[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Uh-ah)
It hurts whenever someone says her name (Someone says her name)
When we wеre goin' off and on (Uh-ah)
I guess I really playеd it wrong (Ah-uh)
I should’ve never let her slip away

[Chorus]
Oh, I'm such a loser


How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 2]
Uh, I just might get a little too gone
When she needed somebody (Uh)
Up against her body (Woah) at two A.M
Yeah, now I keep lyin' to myself
But she's just joking proudly (She's joking proudly)
She'll probably call me and we'll be us again[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Ah-uh)
It hurts whenever someone says her name (Stay)
[Chorus]
No, I'm such a loser
How'd I ever lose her? (Lose her)
Oh, baby, I must've been out of my mind (-ind)
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her? (Her)
I'll never recover, I'll never be fine (Fine)
Cause I-I, uh


[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (I)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser

[Bridge]
Tell me God is real
Do you think about me still?
Or am I livin' for nothing?
Don't know where it went
Wrong but I'll just take the hint


It's gonna take some adjusting

[Chorus]
Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser (Oh!)
Why'd I have to lose her? (I'll never)
I'll never recover, I'll never be fine (Oh, baby, I)
Cause I-I'm a loser
[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (Ah, hey)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)


I'm-ma-ma-ma-ma (What I say)
I'm-ma-ma-ma-ma (When I say)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser


Loser - Charlie Puth 「Текст」 - Български превод


О, аз съм такъв губещ
Как някога съм я загубил?
О, скъпа, сигурно съм излязъл от ума си
Сега, аз съм губещ
Защо трябва да я загубя?
Никога няма да се възстановя, никога няма да се оправя
Защото i-i

[Стих 1]
Просто може да се напия малко прекалено


И така, няма да мисля за нас (ъъъ)
Не мисля за какво (ъ -ъ)
Можехме да сме и
Оставам нагоре, като три или четири нощи
Така че няма да мечтая за нас (ъ -ъ)
Събуждам се без късмет (не)
Просто не мога да спечеля
[Пред-хор]
Трябваше да го видя през цялото време (ъъ-ах)
Тя беше една на милион (ъъ-ах)
Боли всеки път, когато някой каже нейното име (някой казва нейното име)
Когато се оттеглим и нататък (ъ-ъ-ах)
Предполагам, че наистина го изиграх грешно (ах-ъъ)
Никога не би трябвало да я оставя да се изплъзва[Припев]
О, аз съм такъв губещ
Как някога съм я загубил?
О, скъпа, сигурно съм излязъл от ума си
Сега, аз съм губещ
Защо трябва да я загубя?
Никога няма да се възстановя, никога няма да се оправя
Защото i-i

[Стих 2]
Ъъъ, просто може да стана малко изчезнал
Когато се нуждаеше от някого (ъъъ)
Срещу тялото й (woah) в два A.M


Да, сега продължавам да се лишавам от себе си
Но тя просто се шегува гордо (тя се шегува гордо)
Вероятно ще ми се обади и ние ще бъдем отново

[Пред-хор]
Трябваше да го видя през цялото време (ъъ-ах)
Тя беше една на милион (ах-ъъ)
Боли винаги, когато някой каже нейното име (останете)
[Припев]
Не, аз съм такъв губещ
Как някога съм я загубил? (Загуби я)
О, скъпа, сигурно съм излязъл от ума си (-ind)
Сега, аз съм губещ
Защо трябва да я загубя? (Тя)


Никога няма да се възстановя, никога няма да се оправя (добре)
Защото i-i, ъъъ

[Пост-хор]
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма-ло-о-о-о-SER (да, казвам)
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма (i)
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма-Ло-о-о-о-Сер

[Мост]
Кажи ми, че Бог е истински
Мислите ли още за мен?


Или аз се оживя за нищо?
Не знам къде е отишло
Грешно, но просто ще взема намека
Ще отнеме някакво коригиране

[Припев]
О, аз съм такъв губещ
Как някога съм я загубил?
О, скъпа, сигурно съм излязъл от ума си
Сега, аз съм губещ (о!)
Защо трябва да я загубя? (Аз никога)
Никога няма да се възстановя, никога няма да се оправя (о, скъпа, аз)
Защото аз съм губещ
[Пост-хор]


Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма (ах, хей)
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма-ло-о-о-о-SER (да, казвам)
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма (какво казвам)
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма (когато казвам)
Аз съм Ма-Ма-Ма-Ма-Ло-о-о-о-СерYouTube - TOP 50

#sanderlei