MENU (C)

You Don’t Go To Parties - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Български превод

It's 5 AM, clingin' to my couch
And everyone I ever knew is standin' in my house
Oh, I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


You Don’t Go To Parties - 5 Seconds of Summer 「Текст」

It's 5 AM, clingin' to my couch
And everyone I ever knew is standin' in my house
Oh, I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore

[Verse 1: Calum]
I still think about the times we were heavy
Racehorse trippin' on the dirt that you got me
Vultures spinnin' above always lifted me
We go stupid every night, what a tragedy
[Pre-Chorus: Ashton]
Oh, still here in the darkness, back where we started
You made me a heartless monster


Oh, caught up in distractions, fatal attractions
I'm starting to come undone

[Chorus: All]
And now it's 5 AM, clingin' to my couch
And everyone I ever knew is standin' in my house
Oh, I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore
I got the last five years runnin' out my mouth
Always stay too late, I should kick me out
Oh, I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore

[Verse 2: Calum]


Lost my limit 'cause I'm dumb and I'm passionate
Took my foot up off the bed, it's not an accident
All my friends are up on Mars, we've been travelin'
Another lonely night

[Chorus: All]
And now it's 5 AM, clingin' to my couch
And everyone I ever knew is standin' in my house
Oh, I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore
I got the last five years runnin' out my mouth
Always stay too late, I should kick me out
Oh, I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore


[Instrumental Bridge]

[Chorus: Calum, All]
And now it's 5 AM, clingin' to my couch
And everyone I ever knew is standin' in my house
Oh, I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore
I got the last five years runnin' out my mouth
Always stay too late, I should kick me out
I wonder who I'm lookin' for
Cause you don't go to parties anymore

[Outro: All]
Oh, I wonder who I'm lookin' for


Cause you don't go to parties anymore


You Don’t Go To Parties - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Български превод


Това е 5 сутринта, притиснах се към моя диван
И всички, които някога съм познавал, стоят в къщата ми
О, чудя се на кого търся
Защото вече не ходите на партита

[Стих 1: Калум]
Все още мисля за времето, когато бяхме тежки
Racehorse Trippin 'върху мръсотията, че ме взехте
Лешоядите, които се въртят по -горе, винаги ме вдигаха
Всяка вечер вървим глупаво, каква трагедия
[Пред-хор: Аштън]
О, все още тук, в тъмнината, отзад, където започнахме


Направи ми безсърдечно чудовище
О, увлечен от разсейвания, фатални атракции
Започвам да се отменя

[Припев: Всички]
И сега е 5 сутринта, притиснах се до моя диван
И всички, които някога съм познавал, стоят в къщата ми
О, чудя се на кого търся
Защото вече не ходите на партита
Последните пет години изтичах от устата си
Винаги оставайте твърде късно, трябва да ме изгоня
О, чудя се на кого търся
Защото вече не ходите на партита


[Стих 2: Калум]
Загубих лимита си, защото съм тъп и съм страстен
Свали крак от леглото, това не е случайно
Всички мои приятели са на Марс, ние пътувахме
Още една самотна нощ

[Припев: Всички]
И сега е 5 сутринта, притиснах се до моя диван
И всички, които някога съм познавал, стоят в къщата ми
О, чудя се на кого търся
Защото вече не ходите на партита
Последните пет години изтичах от устата си
Винаги оставайте твърде късно, трябва да ме изгоня
О, чудя се на кого търся


Защото вече не ходите на партита
[Инструментален мост]

[Припев: Калум, всички]
И сега е 5 сутринта, притиснах се до моя диван
И всички, които някога съм познавал, стоят в къщата ми
О, чудя се на кого търся
Защото вече не ходите на партита
Последните пет години изтичах от устата си
Винаги оставайте твърде късно, трябва да ме изгоня
Чудя се за кого търся
Защото вече не ходите на партита

[Outro: Всички]


О, чудя се на кого търся
Защото вече не ходите на партитаYouTube - TOP 50

#sanderlei