MENU (C)

Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky - Български превод (Текст)

No words appear before me in the aftermath
Salt streams out my eyes and into my ears
Every single thing I touch becomes sick with sadness
Cause it's all over now, all out to sea

#sanderlei #TaylorSwift #BiggerThanTheWholeSky #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky (Текст)

No words appear before me in the aftermath
Salt streams out my eyes and into my ears
Every single thing I touch becomes sick with sadness
Cause it's all over now, all out to sea

[Chorus]
Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you
What could've been, would've been you

[Verse 2]
Did some bird flap its wings over in Asia?
Did some force take you because I didn't pray?
Every single thing to come has turned into ashes
Cause it's all over, it's not meant to be
So I'll say words I don't believe

[Chorus]
Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short timeAnd I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you

[Bridge]
What could've been, would've been you
What could've been, would've been
What should've been you
What could've been, would've been you
(What could've been, would've been you)

[Chorus]


Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I've got a lot to pine about
I've got a lot to live without
I'm never gonna meet
What could've been, would've been
What should've been you


Taylor Swift - Bigger Than The Whole Sky - Български превод (Текст)


Пред мен не се появяват думи
Солта изтича очите ми и в ушите ми
Всяко едно нещо, което докосвам, се разболява от тъга
Защото всичко свърши сега, всички на море


[Припев]
Сбогом, сбогом, сбогом
Ти беше по -голям от цялото небе
Вие бяхте нещо повече от кратко време
И имам много за борба
Имам много да живея без
Никога няма да се срещна
Какво би могло да бъде, би било
Какво трябваше да си ти
Какво би могло да бъде, щеше да си ти

[Стих 2]
Някаква птица прехвърли крилата си в Азия?
Отнеси ли ви някаква сила, защото не се молех?


Всяко едно нещо, което предстои, се е превърнало в пепел
Защото всичко свърши, не е предназначено да бъде
Така че ще кажа думи, в които не вярвам

[Припев]
Сбогом, сбогом, сбогом
Ти беше по -голям от цялото небе
Вие бяхте нещо повече от кратко време
И имам много за борба
Имам много да живея без
Никога няма да се срещна
Какво би могло да бъде, би било
Какво трябваше да си ти


[Мост]
Какво би могло да бъде, щеше да си ти
Какво би могло да бъде, би било
Какво трябваше да си ти
Какво би могло да бъде, щеше да си ти
(Какво би могло да бъде, щеше да бъдеш ти)

[Припев]
Сбогом, сбогом, сбогом
Ти беше по -голям от цялото небе
Вие бяхте нещо повече от кратко време
И имам много за борба
Имам много да живея без
Никога няма да се срещна


Какво би могло да бъде, би било
Какво трябваше да си тиSanderlei Sanderlei

#sanderlei