MENU (C)

Taylor Swift - The Great War - Български превод (Текст)

My knuckles were bruised like violets
Sucker punching walls, cursed you as I sleep-talked
Spineless in my tomb of silence
Tore your banners down, took the battle underground

#sanderlei #TaylorSwift #TheGreatWar #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - The Great War (Текст)

My knuckles were bruised like violets
Sucker punching walls, cursed you as I sleep-talked
Spineless in my tomb of silence
Tore your banners down, took the battle underground
And maybe it was egos swinging
Maybe it was her
Flashes of the battle come back to me in a blur

[Chorus]
All that bloodshed, crimson clover
Uh-huh, sweet dream was over
My hand was the one you reached for
All throughout the Great War
Always remember
Uh-huh, tears on the letter
I vowed not to cry anymore
If we survived the Great War

[Verse 2]
You drew up some good faith treaties
I drew curtains closed, drank my poison all alone
You said I have to trust more freely
But diesel is desire, you were playing with fire
And maybe it's the past that's talking
Screaming from a crypt
Telling me to punish you for things you never did
So I justified it
[Chorus]
All that bloodshed, crimson clover
Uh-huh, the bombs were closer
My hand was the one you reached for
All throughout the Great War
Always remember
Uh-huh, the burning embers
I vowed not to fight anymore
If we survived the Great War

[Post-Chorus]
Uh-huh, uh-huh


[Bridge]
It turned into something bigger
Somewhere in the haze, got a sense I'd been betrayed
Your finger on my hairpin triggers
Soldier down on that icy ground, looked up at me with honor and truth
Broken and blue, so I called off the troops
That was the night I nearly lost you
I really thought I'd lost you

[Verse 3]
We can plant a memory garden
Say a solemn prayer, place a poppy in my hair
There's no morning glory, it was war, it wasn't fair
And we will never go back[Chorus]
To that bloodshed, crimson clover
Uh-huh, the worst was over
My hand was the one you reached for
All throughout the Great War
Always remember
Uh-huh, we're burned for better
I vowed I would always be yours
Cause we survived the Great War

[Outro]
Uh-huh, uh-huh
I will always be yours


Cause we survived the Great War
Uh-huh
I vowed I would always be yours


Taylor Swift - The Great War - Български превод (Текст)


Кокалчетата ми бяха натъртени като теменужки
Sucker пробиване на стени, проклинах те, докато спирам
Безгръбначен в моята гробница на мълчанието
Разкъсайте банерите си, свали битката под земята
И може би това беше его да се люлее
Може би беше тя
Светкавици на битката се върнете при мен в замъгляване

[Припев]
Всичко това кръвопролитие, пурпурно детелина


Ъъъ, сладък сън беше свършил
Ръката ми беше тази, към която посегнахте
Цялата голяма война
Винаги помни
Ъъъ, сълзи на писмото
Обещах се да не плача повече
Ако оцелеем във Великата война

[Стих 2]
Направихте някои добросъвестни договори
Начертах завеси затворени, изпих отровата си съвсем сам
Ти каза, че трябва да се доверя по -свободно
Но дизелът е желание, вие играхте с огън
И може би това е миналото, което говори


Крещи от крипта
Казвайки ми да те накажа за неща, които никога не сте правили
Така че го оправдах

[Припев]
Всичко това кръвопролитие, пурпурно детелина
Ъ-ъ, бомбите бяха по-близки
Ръката ми беше тази, към която посегнахте
Цялата голяма война
Винаги помни
Ъ-ъ, горящите жарава
Обещах се да не се бия повече
Ако оцелеем във Великата война


[Пост-хор]
Ъ-ъ-ъ, ъъъ

[Мост]
Се превърна в нещо по -голямо
Някъде в мъглата имах чувството, че бях предаден
Пръстът ти върху косата ми се задейства
Войник надолу на тази ледена земя, погледна към мен с чест и истина
Счупено и синьо, затова отказах войските
Това беше нощта, в която почти те загубих
Наистина си мислех, че съм те загубил

[Стих 3]
Можем да засадим градина с паметта


Кажете тържествена молитва, поставете мак в косата ми
Няма сутрешна слава, беше война, не беше честна
И ние никога няма да се върнем

[Припев]
На това кръвопролитие, пурпурна детелина
Ъъъ, най-лошото беше приключило
Ръката ми беше тази, към която посегнахте
Цялата голяма война
Винаги помни
Ъъъ, ние сме изгорени за по-добро
Обещах се, че винаги ще бъда твоя
Защото преживяхме Великата война


[Outro]
Ъ-ъ-ъ, ъъъ
Винаги ще бъда твоя
Защото преживяхме Великата война
Хм нали
Обещах се, че винаги ще бъда твояSanderlei Sanderlei

#sanderlei