MENU (C) (4)

Rainforest - Noname 「Текст」 - Български превод

How you get closer to love?
How you lemonade all your sadness when you openin' up?
How you make excuses for billionaires, you broke on the bus?
I need niggas around me rollin' up and smokin' me up

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Rainforest - Noname 「Текст」

How you get closer to love?
How you lemonade all your sadness when you openin' up?
How you make excuses for billionaires, you broke on the bus?
I need niggas around me rollin' up and smokin' me up
Because, because a rainforest cries
Everybody dies a little
And I just wanna dance tonight
And I just wanna dance tonight
Ah, yeah

[Verse 1]
He my little baby Medusa, tippin' the juice up
I go back and forth in an Uber, travel for two months
I'm the emptiest hallelujah, open my chest up
It's a rabbit inside my hat, angel all dressed up
Lookin' to bless up at the milk and the honey gates
I make money for money sake, I been writin' a hundred days
Took the wretched out the earth and called it baby Fanon
I know my shoulder blades are shattered wings that carry me home
I said baby, come on
You know this flesh is only temporary, brittle as bone
Why don't you empty out your love for me, then chisel the stone?
These are ten Black commandments, a property loan
Cause every bladed grass of earth, we don't actually own
I am the I am, says Sam am I
The universe bleeds infinity, you got one life
[Chorus]
Uh, yeah, how you get closer to love?
How you lemonade all your sadness when you openin' up?
How you make excuses for billionaires, you broke on the bus?
I need niggas around me rollin' up and smokin' me up
Because, because a rainforest cries (Cries)
Everybody dies a little (Everybody dies a little)
I just wanna dance tonight
I just wanna dance tonight (I just wanna dance tonight)

[Verse 2]
If you think you love me, then bury me when the sun up
Faded with the homie, he pearlin' another blunt up
Talkin' to Muhammed like, "Niggas don't really trust us"


Dyin' on stolen land for a dollar like that ain't fucked up
It's fuck they money, I'ma say it every song
Until the revolution come and all the feds start runnin'
Fuck a Good Will Hunting, this is brand new murder
Revolutionary suicide, then close the curtain
You ain't seen death, I can hear the blood on the moon
These niggas put a flag up on it, all they do is consume
Only animal that ravage everything in its path
They turned a natural resource into a bundle of cash
Made the world anti-Black, then divided the class
Now the rich niggas is rich niggas with your bread
Really bitch niggas with big figures, some cokeheads
These bitches is cokeheads, man, fuck a billionaire, nigga


[Chorus]
How you get closer to love?
How you lemonade all your sadness when you openin' up?
How you make excuses for billionaires, you broke on the bus?
I need niggas around me rollin' up and smokin' me up
Because, because a rainforest cries (Cries)
Everybody dies a little (Everybody dies a little)
I just wanna dance tonight (Dance)
I just wanna dance tonight


Rainforest - Noname 「Текст」 - Български превод


Как се приближавате до любовта?
Как лимонади цялата си тъга, когато отворите?
Как се извинявате за милиардери, счупихте ли автобуса?
Имам нужда от негри около мен да се въртят и да ме пушат


Защото, защото тропическа гора плаче
Всички умират малко
И аз просто искам да танцувам тази вечер
И аз просто искам да танцувам тази вечер
А, да

[Стих 1]
Той е моето малко бебе медуза, изтръпва сока
Връщам се напред -назад в Uber, пътувам за два месеца
Аз съм най -празното халелуя, отворих гърдите си нагоре
Това е заек вътре в шапката ми, Ангел всички облечени
Гледайте да благослови млякото и медните порти
Правя пари за пари, писах сто дни
Извади нещастната земя и я нарече бебе Фанон


Знам, че раменните ми остриета са разбити крила, които ме носят у дома
Казах, скъпа, хайде
Знаете, че тази плът е само временна, чуплива като кост
Защо не изпразнете любовта си към мен, след това изрежете камъка?
Това са десет черни заповеди, заем за собственост
Защото всяка остриета трева на земята, ние всъщност не притежаваме
Аз съм аз съм, казва Сам съм аз
Вселената кърви безкрайността, имаш един живот

[Припев]
Ъъъ, да, как се приближаваш до любовта?
Как лимонади цялата си тъга, когато отворите?
Как се извинявате за милиардери, счупихте ли автобуса?
Имам нужда от негри около мен да се въртят и да ме пушат


Защото, защото тропическа гора плаче (плаче)
Всички умират малко (всички умират малко)
Просто искам да танцувам тази вечер
Просто искам да танцувам тази вечер (просто искам да танцувам тази вечер)

[Стих 2]
Ако мислите, че ме обичате, тогава ме погребейте, когато слънцето
Избледнял с хоми, той е бил още един тъп
Говорете на Мохамед като „негрите всъщност не ни вярват“
Да се ​​бори на открадната земя за един долар като този не е прецакан
По дяволите са пари, казвам го всяка песен
Докато революцията дойде и всички федерали започват да изпълняват
Майната на добра воля, това е чисто ново убийство
Революционно самоубийство, след това затворете завесата


Не сте виждали смърт, мога да чуя кръвта на Луната
Тези негри поставиха знаме върху него, всичко, което правят, е да консумират
Само животно, което опустошава всичко по пътя му
Те превърнаха природен ресурс в пакет пари
Направи света анти-черно, след което раздели класа
Сега богатите негри са богати негри с вашия хляб
Наистина кучки негри с големи фигури, някои кокеи
Тези кучки са кокеи, човече, майната на милиардер, негро

[Припев]
Как се приближавате до любовта?
Как лимонади цялата си тъга, когато отворите?
Как се извинявате за милиардери, счупихте ли автобуса?
Имам нужда от негри около мен да се въртят и да ме пушат


Защото, защото тропическа гора плаче (плаче)
Всички умират малко (всички умират малко)
Просто искам да танцувам тази вечер (танц)
Просто искам да танцувам тази вечерLyrics by Sanderlei

#sanderlei