MENU (C) (4)

Ritz - Lucii 「Текст」 - Български превод

(NR) Pressplay | LS Beats! Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks. Taking their soul and doing up Ritz, 666

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Ritz - Lucii 「Текст」

(NR) Pressplay | LS Beats! Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks. Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Verse 1]
It’s voodoo living and juju dippings
I grip on my Anglo and give it a swing (Swoo)
Man know me, I'm a well known paigon
Living all mad with my juju sins (Voodoo)
Everyone love talk about violence
But violence is not what they’re on (Mad)
They just wanna rap and blow off their songs
I just wanna crash and take away sons
How many man been got-got, ran off and left their bro, their bruce? (Loads)So why did they hop on tracks in the booth? (Why?)
What did you mean your bro didn’t off his goose?
I banged, kicked then stamped on him
Have my Jordan S all looking like Loubs (LOL)
Then I got away 'cause I’m lucky Luc' (Mad, mad)

[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)


Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Verse 2]
If you saw what I did that day in Brookmill Park, you’d stay at home
I backed my blade, I grabbed his neck
I splashed him down, I felt his bones
Call me a psycho, madman
No regret when I hop out, kebab man (Splash)
The jakes stopped me with my mask
I told them I’m just a fan of the Batman (LOL)
No matter what juj I bang
If I expose these man I’m nicked (Demon, demon, demon)


They call me the Devil
I wipe my blade then praise to 6 (666)
Right now I’m on a pending case
But voodoo might just get that rid (Oh yeah)
Shit, I fucking hope it does
I’m way too busy to go in the bin (Mad)
I put Naseem up in my zoot
Kick my feet up then play this tune
Got no respect, that neek is dead
And I can’t lie, I’m fucking zoom (What?)
For any pagan that thinks they're bad
Come buck Lucii, show me what’s cooking (Wagwan)
Wanna run off but he couldn’t
Naseem got bun that’s good riddance (Goodnight)[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Outro]


Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
LS Beats


Ritz - Lucii 「Текст」 - Български превод


LS Beats! Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни?
Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти?
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки си дрънкането и потапяне на убождания. Взимайки душата им и прави Риц, 666

[Припев]
Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни? (Гадост)


Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти? (Ouch)
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки твоята yank и потапяне на убождания
Взимайки душата им и прави Риц, 666
Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни? (Гадост)
Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти? (Ouch)
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки твоята yank и потапяне на убождания
Взимайки душата им и прави Риц, 666

[Стих 1]
Това е Voodoo Living и Juju Dippings
Аз се хващам на англо и го придавам люлка (замах)
Човек ме познава, аз съм добре познат Пейгон


Живея всички луди с моите джуджу грехове (вуду)
Всички обичат да говорят за насилие
Но насилието не е това, което те са (луди)
Те просто искат да рапват и да издухат песните си
Просто искам да се разбия и да отнема синове
Колко мъж се сблъскаха, избягаха и оставиха брат си, Брус? (Товари)
И така, защо те скочиха на песни в кабината? (Защо?)
Какво искаш да кажеш, че брат ти не е отстъпил от гъската си?
Ударих се, ритнах след това му подпечатах
Да ми прилича на моя Йордания като Лубс (хаха)
Тогава се измъкнах, защото имам късмет Luc '(луд, луд)

[Припев]
Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни? (Гадост)


Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти? (Ouch)
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки твоята yank и потапяне на убождания
Взимайки душата им и прави Риц, 666
Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни? (Гадост)
Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти? (Ouch)
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки твоята yank и потапяне на убождания
Взимайки душата им и прави Риц, 666

[Стих 2]
Ако видяхте какво направих този ден в парк Брукмил, ще останете у дома
Подкрепих острието си, хванах врата му
Разпръснах го, усетих костите му


Наречете ме психо, луд
Няма съжаление, когато скоча, човек от кебап (пръскане)
Джекс ме спря с моята маска
Казах им, че съм просто фен на Батман (хаха)
Без значение какъв джудж се взривявам
Ако изложа този човек, аз съм с влошено (демон, демон, демон)
Наричат ​​ме дявола
Избърсвам острието си, след това похвала до 6 (666)
В момента съм на висящ случай
Но вуду може просто да се отърве (о, да)
Мамка му, шибано се надявам да се случи
Аз съм твърде зает, за да отида в кошчето (луд)
Поставих Naseem в моя зот
Ритайте краката ми нагоре, след това пуснете тази мелодия


Няма уважение, че Неек е мъртъв
И не мога да лъжа, аз съм шибан увеличение (какво?)
За всеки езичник, който смята, че са лоши
Хайде Бък Лучий, покажи ми какво се готви (Вагван)
Искам да избяга, но той не можеше
Naseem получи Bun, който е добър базис (лека нощ)

[Припев]
Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни? (Гадост)
Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти? (Ouch)
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки твоята yank и потапяне на убождания
Взимайки душата им и прави Риц, 666
Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни? (Гадост)


Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти? (Ouch)
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки твоята yank и потапяне на убождания
Взимайки душата им и прави Риц, 666

[Outro]
Случвало ли ви се е да сте седяли в бандо, да погледнете котките и да се чувствате толкова болни?
Случвало ли ви се е да се хванете на Rambo, нямате обвивка, реже пишката ти?
Имах война с пайгоните, оставайки оборудвани
Подкрепяйки твоята yank и потапяне на убождания
Взимайки душата им и прави Риц, 666
LS биеLyrics by Sanderlei

#sanderlei