MENU (C) (4)

Fortunate - The Game 「Текст」 - Български превод

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Fortunate - The Game 「Текст」

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off
Only makin' short stops, the Apple call me A-Rod
This is thirty for thirty, out the six-god
Everybody Thanos 'til you show up with a hit squad
Bricksquad, 1017 out the trunk
Timbaland know the chopper go bra-rum-ba-bum-bum
Billie Eilish, I go stylish, Ivan Drago
Wrist rocky, nigga, I go viral
Suicidal doors up, touch the Eiffel
On a cross next to Yeezy like they crucified you
Michael, Michael Jordan, Tyson, Michael Myers
Grab the mic and I'm a killer for hire, man
On the freeway, dippin' with IMA
Don Cheadle when I'm grippin' the iron, man
Ye

[Verse 2: Kanye West]
I'm him, I'm him
I'm, I'm, I'm him, I'm him
I might have to drop the Yeezy swim
Just, just to get Yeezy to swim
She said Yeezy need to drop it in her windpipe (Her windpipe)
Still ain't met a ho that I didn't wife (Didn't wife)
Since his momma passed, he ain't been right (Been right)Rich nigga shit, this a different life (Different life)
Shit too cloudy, where you get your ice? (Get your ice)
Old school Audi, man, that shit nice (Shit nice)
Two joints hangin' off the balcony
If another bitch give me The Alchemy
Tell me this her favorite book what I'm 'bout to see
What, what, what, what
How many niggas had it out for me?
Did you tell your girlfriends that you down to leave? (To leave)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate


You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Verse 3: Dreezy]
Ayy, I'm so fortunate
I put the stars in the ceilin' like a ornament
Yeah, hour-glass body so proportionate
I'm under thirty with a thirty like the Forbes and shit
You know I'm with The Game if all my niggas throwin' up the letter B (The letter B)
You know I'm with Ye when I say it ain't nothin' that you tellin' me
Make a white nigga switch his PornHub to ebony


I went from barrettes in the Chi' to keepin' that Beretta clean (Beretta clean)
Like fuck a bank, I count it like calculators
We movin' one step ahead of you, every move calculated
Don't ask me about the opps, we slid, they evacuated
You come on the block, you gotta check in like a baggage claim, nigga
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: The Game]
Timbo the king
Nigga, Ye had us in Miami writin' for a month
We kept a sixteen to two

[Verse 4: CHILLER]
I told her give me neck like flamingos


Tú tienes novio, Numinatti lingo
Diamonds like a stripper name, star like Ringo
I'm with Ye lookin' for a Christian to mingle
Gray sweats, mink coat
They gon' see the AK-47 talkin' all that jazz, I'm Kirilenko
Last night, I was in the Chi', sippin' Barefoot
How I end up all the way in Paris with a pink toe?
Just got a passport, ain't even ask for it
When you run around with Ye, he got the cash for it (Cash for it)
Balenciaga in the living room (In the living room)
I ain't even open the box yet
Boxcar, box cutter, got these niggas boxed in
What you expect from a nigga out the projects?
No contest (Contest), I told her, "In bed, I'm Embiid


You just gotta trust the process" (Process)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate
You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Outro: Kanye West]
I could tell, I could, I could tell


I could tell, I could, I could tell


Fortunate - The Game 「Текст」 - Български превод


Йо, ти! Йо! Йо, аз съм в Лондон, имам нужда да се люлееш, вземи ме. На път съм. Aight
Вижте, нека ви кажа защо го наричат ​​Lambchop
Защото аз съм G.O.A.T. В Roadster, Sandlot
Big Dawg, Baseball, Sniff 'It' Til Your Face Off
Само накратко кратки спирки, ябълката ме нарича A-Rod
Това е тридесет за тридесет, от шест-бога
Всички Thanos ', докато се появите с хитов отряд
Bricksquad, 1017 от багажника
Timbaland Познайте чопър Go Bra-Rum-Ba-Bum-Bum
Били Ейлиш, отивам стилен, Иван Драго
Китка скалисти, негър, аз отивам вирусен
Самоубийствени врати нагоре, докоснете Айфела


На кръст до Yeezy, сякаш те разпнаха
Майкъл, Майкъл Джордан, Тайсън, Майкъл Майърс
Вземете микрофона и аз съм убиец за наемане, човече
На магистралата, размахвайте с IMA
Дон Чедъл, когато съм на желязо, човече
Да

[Стих 2: Кание Уест]
Аз съм него, аз съм него
Аз съм, аз съм той, аз съм него
Може да се наложи да изпусна плуването на Yeezy
Просто, само за да накарам Yeezy да плува
Тя каза,
Все още не съм срещал хо, че не съм жена (не съм жена)


Откакто минаваше мама, той не е прав (беше прав)
Богати негърски лайна, това е различен живот (различен живот)
Мамка му твърде облачно, къде си вземеш лед? (Вземете леда си)
Старо училище Audi, човече, това лайно хубаво (лайна хубаво)
Две стави висиха от балкона
Ако друга кучка ми даде алхимията
Кажи ми това любимата й книга какво съм „да видя
Какво, какво, какво, какво
Колко негри го имаше за мен?
Казахте ли на приятелките си, че сте напуснали? (Да напусна)

[Припев: Kanye West & The Game]
Толкова щастлив
Защото го правим голямо, прословуто


Толкова щастлив
Имате снимка с вас, без да го принуждавате
Толкова щастлив
Тя шампионът на питиета, тя го беше
Бих могъл да кажа, че можех, можех да кажа (тя G.O.A.T)
Бих могъл да кажа, че можех, можех да кажа

[Стих 3: Dreezy]
Айй, ​​аз съм толкова щастлив
Поставих звездите в тавана като украшение
Да, тялото на часовата стъкло е толкова пропорционално
Аз съм под тридесет с тридесет като Forbes и лайна
Знаеш, че съм с играта, ако всичките ми негри хвърлят буквата B (буквата Б)
Знаеш, че съм с теб, когато го кажа, не е нищо, че ме казваш


Направете бял негър да превключи порнохуба си в абанос
Отидох от Barrettes в Chi ', за да запазя тази Beretta Clean (Beretta Clean)
Като майната на банка, аз го броим като калкулатори
Ние се движим една крачка пред вас, всеки ход се изчислява
Не ме питайте за OPP, ние се плъзнахме, те се евакуираха
Идвате на блока, трябва да се регистрирате като иск за багаж, негър
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: Играта]
Тимбо кралят
Негро, вие ни имахте в Маями да пишем в продължение на месец
Запазихме шестнадесет до две

[Стих 4: Чилър]


Казах й да ми даде шия като фламинго
Tú Tienes Novio, Numinatti Lingo
Диаманти като стриптизьорско име, звезда като Ringo
Аз съм с вас, за да се смеси християнин
Сиво изпотяване, норково палто
Те гледат на AK-47 да говорят всичко това джаз, аз съм Кириленко
Снощи бях в Чи ', сипин' бос
Как се озовавам докрай в Париж с розов пръст?
Току -що получих паспорт, дори не го искайте
Когато тичаш с теб, той получи парите за това (пари за това)
Balenciaga в хола (в хола)
Все още дори не отварям кутията
Boxcar, резачка за кутии, взе тези негри
Какво очаквате от негро за проектите?


Без конкурс (конкурс), казах й: „В леглото съм ембиид
Просто трябва да се доверите на процеса "(процес)

[Припев: Kanye West & The Game]
Толкова щастлив
Защото го правим голямо, прословуто
Толкова щастлив
Имате снимка с вас, без да го принуждавате
Толкова щастлив
Тя шампионът на питиета, тя го беше
Бих могъл да кажа, че можех, можех да кажа (тя G.O.A.T)
Бих могъл да кажа, че можех, можех да кажа

[Outro: Kanye West]


Бих могъл да кажа, че можех, можех да кажа
Бих могъл да кажа, че можех, можех да кажаLyrics by Sanderlei

#sanderlei