MENU (X)

Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) - Český překlad (TEXT)

You say, "I don't understand" and I say, "I know you don't"
We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't
Remember lookin' at this room, we loved it 'cause of the light
Now, I just sit in the dark and wonder if it's time

by Sanderlei Silveira ® - 26/05/2023 - US X

#sanderlei #lyrics #TikTok


Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) (TEXT)

You say, "I don't understand" and I say, "I know you don't"
We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't
Remember lookin' at this room, we loved it 'cause of the light
Now, I just sit in the dark and wonder if it's time

[Pre-Chorus]
Do I throw out everything we built or keep it?
I'm getting tired even for a phoenix
Always risin' from the ashes
Mendin' all her gashes
You might just have dealt the final blow

[Chorus]


Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
I can't find a pulse
My heart won't start anymore for you
Cause you're losing me

[Verse 2]
Every mornin', I glared at you with storms in my eyes
How can you say that you love someone you can't tell is dyin'?
I sent you signals and bit my nails down to the quick
My face was gray, but you wouldn't admit that we were sick

[Pre-Chorus]


And the air is thick with loss and indecision
I know my pain is such an imposition
Now, you're running down the hallway
And you know what they all say
You don't know what you got until it's gone

[Chorus]
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
I can't find a pulse
My heart won't start anymore for you
Cause you're losing me
Cause you're losing me


Stop (Stop) 'cause you're losing me

[Post-Chorus]
My heart won't start anymore (Stop 'cause you're losing me)
My heart won't start anymore (Stop 'cause you're losing me)

[Bridge]
How long could we be a sad song
Til we were too far gone to bring back to life?
I gave you all my best me's, my endless empathy
And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier
Fighting in only your army, frontlines, don't you ignore me
I'm the best thing at this party (You're losing me)
And I wouldn't marry me either


A pathological people pleaser
Who only wanted you to see her
And I'm fading, thinkin'
Do something, babe, say something (Say something)
Lose something, babe, risk something (You're losing me)
Choose something, babe, I got nothing (I got nothing)
To believe, unless you're choosing me

[Outro]
You're losing me
Stop (Stop, stop), you're losing me
Stop (Stop, stop), you're losing me
I can't find a pulse, my heart won't start anymore


Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) - Český překlad (TEXT)Říkáš: „Nerozumím“ a říkám: „Vím, že ne“
Mysleli jsme si, že lék projde včas, teď se obávám
Pamatujte, že se v této místnosti dívá, milovali jsme to, protože světla
Teď jen sedím ve tmě a přemýšlím, jestli je čas

[Pre-Chorus]
Vyhazuji všechno, co jsme postavili nebo si to nechávají?
Jsem unavený i na Phoenix
Vždy z popela
Mendin 'všechny její rány
Možná jste jen vypracovali poslední ránu

[Refrén]
STOP, ztrácíš mě


STOP, ztrácíš mě
STOP, ztrácíš mě
Nemohu najít puls
Moje srdce už pro tebe nezačne
Protože mě ztrácíš

[Verš 2]
Každé ráno jsem na tebe zíral bouřkami v očích
Jak můžete říci, že milujete někoho, koho nemůžete říct, je dyin '?
Poslal jsem ti signály a kousl mi nehty
Moje tvář byla šedá, ale nepřiznal byste, že jsme byli nemocní

[Pre-Chorus]
A vzduch je tlustý se ztrátou a nerozhodností


Vím, že moje bolest je takové uložení
Teď běžíte po chodbě
A víte, co všichni říkají
Nevíš, co máš, dokud není pryč

[Refrén]
STOP, ztrácíš mě
STOP, ztrácíš mě
STOP, ztrácíš mě
Nemohu najít puls
Moje srdce už pro tebe nezačne
Protože mě ztrácíš
Protože mě ztrácíš
Stop (Stop), protože mě ztrácíte[Post-chorus]
Moje srdce se už nezačne (přestaň, protože mě ztrácíte)
Moje srdce se už nezačne (přestaň, protože mě ztrácíte)

[Most]
Jak dlouho bychom mohli být smutnou píseň
Dokud jsme byli příliš daleko, abychom oživili?
Dal jsem ti všechny své nejlepší já, moje nekonečná empatie
A jediné, co jsem udělal, bylo krvácení, když jsem se snažil být statečnějším vojákem
Bojujete pouze ve své armádě, frontě, neignorujete mě
Jsem nejlepší na této párty (ztratíš mě)
A ani bych si mě nevezl
Patrologický potěšení lidí


Kdo chtěl, abys ji viděl
A mizí, myslím
Udělejte něco, zlato, řekněte něco (řekni něco)
Ztratit něco, zlato, něco riskovat (ztratíš mě)
Vyberte si něco, zlato, nic nemám (nic nemám)
Věřit, pokud si mě nevyberete

[Outro]
Ztrácíš mě
Stop (Stop, Stop), ztrácíš mě
Stop (Stop, Stop), ztrácíš mě
Nemohu najít puls, moje srdce už nezačneLyrics by Sanderlei

#sanderlei